Disclaimer Keukenhygiene.com


Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Diversey. Diversey probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Iconen

Een aantal iconen op deze website zijn gehaald van de website www.flaticon.com. Hieronder ziet u de lijst van gebruikte iconen met de rechtmatige auteur.

 • Het icoon ‘Zoekglas’ op homepage: Icon made by SimpleIcon from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘Mes en Vork’ op homepage: Icon made by Dave Gandy from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘Ovenreiniger’ op de productenpage: Icon made by FreePik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘allesreiniger’: Icon made by FreePik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘ontvetter & vloerreiniger’: Icon made by FreePik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘grillreiniger & ovenreiniger’: Icon by FreePik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘traditionele espressomachine’: Icon made by Freepik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘vol automatische espressomachine’: Icon made by Madebyoliver from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘koffiemolen reiniger’: Icon made by Olesya Volkova from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘vloerschrobbels/trekkers en emmers’: Icon by FreePik from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘doeken en sponzen’: Icon made by Eucalyp from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘handborstelwerk’ : Icon made Eucalyp from www.flaticon.com
 • Het icoon ‘stelen’: Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Diversey en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Wanneer u contact zoekt met Diversey doormiddel van één van de contactformulieren op de website, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen. Diversey zal echter NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen door Diversey gebruikt in verband met onze diensten. Uiteraard bieden wij maximale beveiliging en bescherming bij de opslag van persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoongegevens.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens verschaft, worden deze in onze database opgenomen en verwerkt:

Voor terugkoppeling op uw (informatie-) aanvraag


Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw pc, tablet of mobiele telefoon. Deze cookies worden gebruikt om de website keukenhygiëne.com van Diversey beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Diversey gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u informeert telkens wanneer er cookies worden aangemaakt of dat de browser de aanmaak van cookies verhindert.

Cookie Google Analytics
Om meer informatie te genereren over het webbezoek wordt er een cookie van Google Analytics geplaatst. Hiermee wordt informatie verkregen zoals het aantal websitebezoekers, pageviews enz. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. De opslagperiode van deze cookie is 2 jaar na plaatsing of update.

Externe informatie
Deze website bevat links naar andere websites en webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Directe / indirecte schade
Diversey sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Diversey wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Diversey is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Diversey , verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.