Het HACCP systeem

Alle bedrijven die voedsel bereiden, behandelen of verwerken zijn wettelijk verplicht om een voedselveiligheidsplan op te stellen. Dit voedselveiligheidsplan moet gebaseerd zijn op de HACCP richtlijnen. Je kunt zelf een plan hiervoor opstellen, maar voor veel branches zijn de regels voor voedselveiligheid al vastgelegd in een hygiënecode.


Het HACCP systeem is binnen veel bedrijfstakken vastgelegd in een hygiënecode. Dit is een praktische vertaling van de Europese en nationale wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. Een hygiënecode staat stil bij alle basisvoorwaarden om de voedselveiligheid te garanderen. Met behulp van dit systeem worden de risico’s in kaart gebracht en beschreven hoe de gevaren te beheersen. De HACCP check kan onder andere worden uitgevoerd door een consultant van Diversey Consulting, deze heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van voedselveiligheid audits bij verschillende type klanten. Na afloop volgt er een adviesgesprek om het oorspronkelijk geplande resultaat alsnog te behalen of te borgen. Via internet krijg je een helder inzicht in de resultaten zodat je snel kunt handelen, of de voortgang kunt meten.

Blijkt tijdens de audit dat je aan alle wettelijke eisen en regelgeving voldoet? Dan kom je direct met een groene notering op de lijst van goedgekeurde locaties die als basis dient voor de controles van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en hiermee kun jij aantonen dat je aan de regelgeving voldoet.

Volg ons:

LinkedIn Diversey CareFacebook Diversey Care Youtube Diversey Care