Keukenhygiëne en voedselveiligheid in de catering

Voedselveiligheid en catering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaken als temperatuurbewaking maar ook de bereiding en opslag van het eten zijn belangrijke aspecten om de voedselveiligheid te waarborgen. De belangrijkste aspecten zijn samengebundeld in het HACCP systeem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Naleving hygiënecode

Alle organisaties die voedsel bereiden, behandelen of verwerken zijn wettelijk verplicht een voedselveiligheidssysteem op te stellen dat gebaseerd is op de HACCP richtlijnen. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. Je voldoet aan de wetgeving als je werkt volgens de onderdelen die voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Hygiënisch werken, voedselveilig werken, is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Maar hoe weet je of je aan alle HACCP eisen voldoet en zo niet, hoe kun je er dan voor zorgen dat de regels beter nageleefd worden?

HACCP check: laat zien dat je werkt volgens de hygiënecode

De NVWA controleert bedrijven op het naleven van de hygiënecode. Met een voedselveiligheidcertificaat toon je aan dat je bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet om de voedselveiligheid te waarborgen. Het is aan te raden (tussentijds) een HACCP check te laten uitvoeren, waarin dus de kritische controlepunten worden nagelopen. Wanneer tijdens deze HACCP check blijkt dat je aan de wettelijke eisen voldoet, kom je met een groene notering op een erkende lijst die als basis dient voor de controles van de NVWA.

Mocht je op bepaalde punten nog niet aan de wettelijke eisen voldoen, kunnen wij je hierbij helpen. Kies daarom voor een partner die de kennis, expertise, trainingen en producten levert zodat jij je aandacht ergens anders op kunt richten. Via deze website kun je trainingen, een HACCP check of een keukenhygiënecheck aanvragen maar ook advies inwinnen en bijpassende producten vinden.

Vraag HACCP Check aan


Train je medewerkers op het HACCP systeem

Niet alleen de hygiëne in de keuken is erg belangrijk, ook de hygiëne van de medewerkers is van groot belang. Verspreiding van parasieten, virussen en bacteriën voorkom je door een goede persoonlijke hygiëne. Voldoe daarom niet alleen op papier aan de hygiënecode maar zorg voor een regelmatige opfristraining over het HACCP systeem. Met behulp van handige instructiekaarten zijn alle nieuwe medewerkers ook snel op de hoogte van de regels rondom hygiëne en voedselveiligheid. Wij kunnen voorzien in zaken als HACCP werkplannen en keukenhygiëne instructiekaarten. Hiermee wordt het gemakkelijker voor de medewerkers om de procedures rondom hygiëne en voedselveiligheid te volgen.

Een aantal tips:

  • Zorg voor een regelmatige opfristraining voor de (keuken)medewerkers over de HACCP richtlijnen en keukenhygiëne.
  • Geef iedere medewerker concrete instructies op het gebied van persoonlijke hygiëne;
  • Gebruik HACCP werkplannen en keukenhygiëne instructiekaarten zodat je het voor medewerkers gemakkelijk maakt om de regels constant te volgen.
Vraag een voedselveiligheid training aan

Volg ons:

LinkedIn Diversey CareFacebook Diversey Care Youtube Diversey Care