Keukenhygiëne en voedselveiligheid in de zorg

Wanneer je in een ziekenhuis, verpleeghuis of een andere zorginstelling werkt, staat de gezondheid van de bewoners en patiënten voorop. Zeker cliënten in een zorginstelling hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Goede hygiëne verkleint de kans op infectieziekten. Daarom is het waarborgen van de voedselveiligheid binnen een zorginstelling van groot belang. Met behulp van het HACCP systeem kan de voedselveiligheid gewaarborgd worden. Het systeem zorgt ervoor dat bepaalde gevaren gereduceerd worden.

HACCP regels naleven binnen de gezondheidszorg

Alle organisaties die voedsel bereiden, behandelen of verwerken zijn wettelijk verplicht een voedselveiligheidssysteem op te stellen dat gebaseerd is op de HACCP richtlijnen. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in de hygiënecode. Je voldoet aan de wetgeving als je werkt volgens de onderdelen die voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Hygiënisch werken, voedselveilig werken, is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Maar hoe weet je of je aan alle HACCP eisen voldoet en zo niet, hoe kun je er dan voor zorgen dat de regels beter nageleefd worden?

HACCP check: laat zien dat je werkt volgens de hygiënecode

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert bedrijven op het naleven van de hygiënecode.

HACCP check binnen gezondheidszorg: laat zien dat je de HACCP regels hanteert

Met een voedselveiligheidcertificaat toon je aan dat je bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet om de voedselveiligheid te waarborgen. Het is aan te raden (tussentijds) een HACCP check te laten maken, waarin dus de kritische controlepunten worden nagelopen. Wanneer tijdens deze HACCP check blijkt dat je aan de wettelijke eisen voldoet, kom je met een groene notering op een erkende lijst die als basis dient voor de controles van de NVWA.

Mocht je op bepaalde punten nog niet aan de wettelijke eisen voldoen, kunnen wij je hierbij helpen. Kies daarom voor een partner die de kennis, expertise, trainingen en producten levert zodat jij je aandacht ergens anders op kunt richten. Via deze website kan je trainingen aanvragen, een HACCP check of een keukenhygiënecheck aanvragen maar ook advies inwinnen en bijpassende producten vinden.

Vraag de HACCP check aan


Infectiepreventie

Naast keukenhygiëne en het daarmee borgen van de voedselveiligheid is er nog een ander belangrijk thema binnen de gezondheidszorg: infectiepreventie. Hoe kun je voorkomen dat bacteriën zich verspreiden of er virusinfecties uitbreken? Zorg dat je naast een expert voor keukenhygiëne ook een partner hebt op het gebied van infectiepreventie die bijvoorbeeld outbreak-management plannen opstelt. Diversey heeft naast specialisten op het gebied van keukenhygiëne ook experts op het gebied van infectiepreventie. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Verhoog je kennis op het gebied van voedselveiligheid

Om ervoor te zorgen dat de voedselveiligheid in de zorginstelling gewaarborgd wordt, kun je één van onze voedselveiligheidstrainingen volgen. Binnen deze trainingen wij de medewerkers meer over zaken als voedseltemperatuur, voedselbereiding en persoonlijke hygiëne. Daarnaast kijken we graag vrijblijvend mee naar uitdagingen binnen de organisatie op het gebied van voedselveiligheid in de keuken. Zo kunnen we inzichtelijk maken waar nog eventuele verbeterpunten liggen.

Vraag meer informatie aan

Volg ons:

LinkedIn Diversey CareFacebook Diversey Care Youtube Diversey Care